+ 48 519 82 5777

+ 48 780 17 5777

[email protected]

ul. Rogalskiego Nr 12/11; 03-982 Warszawa

adres dla celów korespondencyjnych: 00-955 UP Warszawa 15, skr. poczt. 21

Świat budowany na silnych fundamentach to świat pełny wartości, a gdzie wartości tam i jest dobro!

Przedsiębiorstwo PAZ Development & Co. S.A. powstało w celu odbudowy obiektów kultury chasydzkiej na terenie Europy Wschodniej ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Ukrainy. Przedsiębiorstwo PAZ Development & Co. S.A. pracuje także nad projektem generalnego rozwiązania problemów mieszkaniowych przyjeżdżających do Umania (Ukraina) wyznawców nauki rabina Nachmana z Bracławia. W okolicznościach zaangażowania się w projekt „Muzeum Fort III Pomiechówek – Instytut Pamięci Ofiar Holocaustu” ujawnili się skrajni przeciwnicy działalności przedsiębiorstwa ( vide www.fort-pomiechowek.pl ) przeciwni temu, żeby cały dochód wyłączyć z podziału i przeznaczyć na realizację w/wym. celu. W sytuacji krytycznych antysemickich nastawień praktyczne podjęcie działalności jest możliwe po uzyskaniu państwowych gwarancji prawnych na terenie działania. KRS: 0000375938, REGON: 121436206, NIP: 6751443675